Välkommen till Menu Italiano

Nyligen tillagda produkter ×

Din varukorg är tom.

Privacy Policy

Lagdekret 196/03 och senare ändringar syftar till att säkerställa att behandling av personuppgifter utförs i enlighet med rättigheter, grundläggande friheter och värdighet hos personer, med särskild hänvisning till integritet och personlig identitet. Lagen fastställs i konst. 13 att personen vid tidpunkten för insamlingen får information om syftena och metoderna för behandling av deras personuppgifter och att den berörda personen är skyldig att skriftligen lämna sitt samtycke. Tillhandahållandet av personuppgifter är absolut nödvändigt för registrering på webbplatsen Menu-italiano.com och för användning av italienska menyservice S.r.l, med särskild hänvisning till "Marketplace" -tjänsten. Underlåtenhet att tillhandahålla det gör det omöjligt att registrera på sajten och använda Menu Italiano s.r.l. Genom att underteckna den här informationen samtycker du till att behandla uppgifter om registrering på Menu-italiano.com webbplatsen förutom de som läggs till för att ge mer information eller illustrationer om ditt företag i syfte att relatera till de tjänster som tillhandahålls av Menu Italiano Srl samt meddelandet av dina uppgifter till användare registrerade på webbplatsen Menu-italiano.com och auktoriserad att bedriva en preliminär utvärdering av anbudsgivaren eller huvudmannen. I synnerhet behandlas de uppgifter som samlas i enlighet med lagdekret 196/03 i pappersform, datoriserad, telematik för avtalsmässiga och juridiska krav och för alla operativa, lednings-, studie- och forskningsbehov för utvecklingen av de utförda verksamheterna. från Menu Italiano Srl, såväl som för följande ändamål, med avseende på vilka tillhandahållandet av data är frivilligt: ​​

  • - Skicka information om de tjänster som programmet omfattar via e-post;
  • - Skicka italienska meny nyheter via e-post;
  • - Skicka information och reklammaterial via e-post;
  • - Spridning av interaktiv kommersiell information.

Uppgifterna kan behandlas vid operationscentralen för Menu Italiano s.r.l. annorlunda än det säte. Den berörda parten kan när som helst utöva alla rättigheter som avses i art. 7 i lagdekretet. 196/03 (inklusive rätten till tillgång, rättelse, uppdatering, motstånd mot bearbetning och avbokning). Vid utövande av rätten att avbryta dina uppgifter är det omöjligt att använda tjänsterna från den Menu Italiano s.r.l. och, där efter abonnemang av abonnemang, abonnemangens avstående av de tjänster som erbjuds av den Menu Italiano s.r.l. såväl som avbrottet av avtalsförhållandet. Att utöva rätten att avbryta dina uppgifter skickar ett mail till amministrazione@menu-italiano.com. Datainnehållaren för dina personuppgifter är Menu Italiano s.r.l, med säte i Via Cascinapiano, 15- 43013 Langhirano (PR), i dennes juridiska ombud. Registrering på webbplatsen Menu-italiano.com, kommer att innebära godkännande för behandling av personuppgifter och auktorisation för att ange företagets namn och logotyp (plus eventuell länk) på webbplatsen Menu-italiano.com - Jag godkänner också sändningsinformationen, reklam, reklam eller reklammaterial, enligt ovanstående för textning, fax eller e-post. - Jag samtycker också till användningen av mina data för statistiska och marknadsundersökningar, för övervakning och utvärderingsverksamhet till de personer som ansvarar för Menu Italiano S.r.l. såväl som till tredje part utsedda av den och / eller auktoriserade.